Een inkijk in het ontstaan van beliaert's bronzen beelden 
A glimpse into the origins of beliaert's bronzes
Un aperçu sur les origines des bronzes de beliaert

 

Het gieten, steeds een magisch moment. Hier worden de beelden geboren. De weg naar het beeldhouwen ...

Bram Eliaert (Gent, 14 december 1977) pendelde jaren tussen India en België, probeerde de touwtjes aan elkaar te knopen, leefde in een zelfgekozen financiële armoede, gleed van de ene in de andere rijke ervaring en botste op het project vzw Loods 13. Hier kreeg hij de kans om gedurende een jaar van de verschillende kunstambachten te proeven. Al snel werd hij aangetrokken tot het metaal en meer bepaald het koperdrijven en bronsgieten. De sfeer in het atelier, de geur van metaal, zware slijpmachines, de geur van zweet, koud in de winter, warm in de zomer, samen werken met een allegaartje van anarchistische beeldhouwers onder leiding van Walter De Buck initieerde hem in de passie van het beeldhouwen. Hier ging het hem op de eerst plaats om de ambacht, de kunst zou later komen. 


Towards a life of sculpture...

Bram Eliaert (Ghent, 14 December 1977) had spent years travelling between India and Belgium, trying to make ends meet, choosing a life of financial poverty, enjoying many rich experiences, when he finally bumped into the not-for-profit project Loods 13. At Loods 13 he had the opportunity to spend a year trying out different artistic crafts. He soon found that he was drawn to working with metals, in particular copper beating and bronze casting. The studio atmosphere, the smell of metals, heavy grinding machines, odours of sweat, cold in winter, hot in summer, and working with a mishmash of anarchic sculptors guided by Walter De Buck, instilled in him the passion for sculpting. At that time, he was mainly interested in the craft; the art would come later. 


La voie qui mène à la sculpture...

Pendant de nombreuses années, Bram Eliaert, né à Gand le 14 décembre 1977, a partagé sa vie entre l'Inde et la Belgique, en tentant de joindre les deux bouts, vivant dans une pauvreté financière délibérée, passant d'une expérience riche à une autre jusqu’à ce qu’il découvre le projet de l’asbl Loods 13. Là, il eut pendant un an l'opportunité de toucher à différents métiers artisanaux. Bien vite, il fut attiré par le métal et, plus particulièrement, par le repoussage du cuivre et le moulage en bronze. L'ambiance qui régnait dans l'atelier, l'odeur du métal et de la sueur, les meuleuses, le froid glacial de l'hiver, la chaleur torride de l'été et la collaboration avec une bande de sculpteurs anarchistes chapeautés par Walter De Buck lui donnèrent la passion de la sculpture. Il s'agissait dans un premier temps d'apprendre le métier, l'art viendrait plus tard. 


Walter De Buck - Bram Eliaert - Ballerina

Na een jaar vertrok hij terug naar mijn geliefde India. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, na 6 maanden stond hij terug in Loods 13. Met zijn hoofd barstensvol concepten en vingers vol jeuk ging hij aan de slag als leraar in Loods 13. Dit was a point of no return. Het waren prachtige jaren waar hij zeer veel leerde. Een beeldhouwer zijn leerproces is nooit voltooid. We studeren voor het leven en over het leven, levenslang.


After the year was up, he moved back to his beloved India. But blood is thicker than water, and six months later he was back in Loods 13. With a head full of ideas and fingers itching to get to work, he started teaching in Loods 13. This was a point of no return. During these wonderful years, he learned a great deal. A sculptor never stops learning. It is a lifelong process in which we learn about life and how to live.


Au bout d'un an, il retourna en Inde, pays si cher à son cœur. Mais bon sang ne peut mentir, six mois plus tard il était de retour au Loods 13, la tête fourmillant d'idées et les doigts qui le démangeaient. Il se remit à l'œuvre en tant que professeur. Ce fut le point de non-retour. Le début d’années merveilleuses pendant lesquelles il apprît une multitude de choses. Mais le processus d'apprentissage d'un sculpteur n'est jamais terminé. Tout au long de sa vie, il en apprend plus sur la vie elle-même.

Tempel in Kadjuraho, India

 

beliaert als lesgever

Inspiratie

beliaert put zijn inspiratie uit het vele reizen, een persoon die hij tegenkomt, een foto die hij maakte of een gedachte die hem overvalt. Veel van zijn werk wordt gedreven door een sterke drang tot spiritualiteit. Neemt niet weg dat hij het moeilijk heeft met de vele taboes, de regels en wetten die de verschillende religies hun beoefenaars opleggen. In zijn werken probeert beliaert dit op een luchtige manier aan de kaak te stellen. Hij hoedt er zich voor niet kwetsend of zelfs oordelend over te komen. Humor is de beste remedie tegen starheid. The Life of Brian versus de 10 geboden. De beeldhouwwerken Lichtgever en Lingasana zijn hiervan mooie voorbeelden. Een ander terugkerend onderwerp is het evenwicht, al dan niet wankelend. De moeilijke weg die we als mens doorworstelen om het leven tot een goed eind te brengen. Niet gemakkelijk, een steeds vallen en opstaan en terug verder gaan.


Inspiration

Beliaert draws inspiration from his many travels, the people he meets, the pictures he takes, and the ideas that come to him. In his work, he is very much driven by an intense craving for spirituality. Nevertheless, he struggles with the many taboos, rules and regulations that the various religions impose on their followers. Beliaert tries to expose these taboos in his works in a light-hearted way. At the same time, he doesn’t want to come across as offensive or judgmental. Humour is the best remedy against rigidity. The Life of Brian versus the Ten Commandments. Beautiful examples of this are the sculptures Lichtgever [Giver of Light] and Lingasana. Another recurrent subject is balance, which may or may not be faltering. It is the struggle that we as humans go through to bring life to a good conclusion. This is a tough process of constant trial and error and trying to keep going.


Inspiration

Beliaert puise son inspiration dans ses nombreux voyages, dans les personnes qu'il rencontre, dans une photo prise par hasard et dans les pensées qui le submergent. Nombre de ses œuvres sont inspirées par une forte envie de spiritualité, même si Beliaert a beaucoup de mal avec les nombreux tabous, les innombrables règles et lois que les différentes religions imposent à leurs pratiquants. Il tente dans ses œuvres de les dénoncer de manière ludique, se préservant toutefois d’être blessant ou même d'apparaître moralisateur. L'humour n’est-il pas le meilleur remède contre la rigidité, « La Vie de Brian » versus les 10 commandements. Les sculptures « Lichtgever » et « Lingasana » en sont de parfaits exemples. Un autre sujet récurrent est l'équilibre, vacillant ou non. Le chemin difficile que nous devons traverser en tant qu'être humain pour mener notre vie à bien. Parce qu’il n'est pas facile de tomber, de se relever et de continuer sans relâche.